Hartelijk welkom op de website van SOOOG

Onderwijs van hoge kwaliteit, daar gaat het om binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Ieder kind moet zich in een veilige, uitdagende omgeving optimaal kunnen ontwikkelen. Alle beleidsonderdelen zijn daaraan ondergeschikt.

 

We hebben als SOOOG het bevoegd gezag over het openbare en speciale basisonderwijs en de school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela: de regio Oost Groningen. De drie gemeenten hebben bestuur en beheer van hun openbare basisonderwijs gebundeld in één organisatie, om te kunnen voldoen aan de eisen die tegenwoordig aan onderwijs gesteld worden en om beter opgewassen te zijn tegen de vraagstukken waar we voor staan. Binnen onze stichting verzorgen 300 medewerkers onderwijs voor ongeveer 3300 leerlingen.

Ieder kind heeft talent!

Alles draait op onze scholen om het kind. Kwalitatief goed onderwijs in de groep is de kerntaak van iedere school. 

Elk kind is een uniek individu, met al even unieke talenten. Wij willen uit kinderen halen wat er in zit.

Actueel:

 • SOOOG jubileumfeest

  SOOOG heeft op 17 september 2016 haar 10-jarig jubileum gevierd in sporthal "de Rietkraag" te Oostwold. We kunnen…

  Lees meer
 • SOOOG Courant jaarverslag 2015

  SOOOG maakt ieder jaar een jaarverslag waarin wij ingaan op de belangrijkste zaken die zich gedurende het afgelopen…

  Lees meer
 • Nieuwsbrief ouders juli 2016

  Twee keer per jaar geven we een nieuwsbrief uit voor de…

  Lees meer
 • SOOOG Academie cursusaanbod 2016-2017

  Wij zijn trots dat wij ook het schooljaar 2016-2017 weer een breed cursusaanbod aan onze medewerkers te kunnen…

  Lees meer
 • Vakantierooster 2016-2017

  Het vakantierooster 2016-2017 is opgesteld op basis van de wettelijke…

  Lees meer
 • GMR jaarverslag 2015

  De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is het bevoegd gezag van de openbare basisscholen, de school voor…

  Lees meer
 • Bestuursverslag en jaarrekening 2015

  Op 1 augustus 2016 bestaat SOOOG tien jaar. In de afgelopen tien jaar heeft het kind binnen SOOOG steeds centraal…

  Lees meer
 • SOOOG magazine 1e editie 2016

  Onderwijs geven en opvoeden doe je samen en is niet alleen iets voor de school of alleen iets voor ouders. Samen met…

  Lees meer
 • GMR Jaarplan 2015-2016

  Het jaarplan van de GMR van SOOOG is in de eerste plaats bedoeld als leidraad voor de GMR leden ten behoeve van een…

  Lees meer
 • Ouderflyer SOOOG - Focus op groeien

  Wij hebben een nieuw strategisch beleidsplan gemaakt voor de schooljaren 2015 tot 2019. Hierin staat wat we de komende…

  Lees meer